Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») діє у відносинах між Користувачами та RNR.UA та/або його афілійованими особами, а також усіма особами, об'єднаними в рамках мережі під єдиною торговою маркою RNR.UA (далі – « Компанія»).

1.2. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.2.1. персональні дані, які Користувач надає про себе (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; стать; адреса доставки; номер телефону; адреса електронної пошти та інші відомості) під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб та програм Компанії (далі — "Сервіси").

1.2.2. копія паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу клієнта.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувачі. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

1.4. Компанія може здійснювати аудіозапис телефонної розмови з Користувачем, незалежно від отримання та/або неотримання від Користувача згоди на аудіозапис телефонної розмови, якщо зазначені дії необхідні Компанії для виконання своїх зобов'язань, оцінки якості Сервісів, що використовуються, та наданих Користувачеві послуг, а також для досягнення цілей обробки персональних даних, перелічених у пункті 2.1. цієї Політики.

1.5. Не можуть бути віднесені до персональних даних Користувача такі дані, як номер телефону та адреса електронної пошти, якщо обробка цих даних здійснюється знеособлено, тобто без прив'язки до персональних даних конкретного Користувача, його історії замовлень товарів Компанії.

1.6. Дані, які автоматично передаються Сервісам у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу адреса запитуваної сторінки не є персональними даними.

1.7. Ця Політика застосовується лише до Сервісів Компанії. Компанія не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Компанії. На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.8. Під обробкою персональних даних у цій Політиці розуміється: збирання вищезгаданих даних, їх систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, блокування, знищення.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Персональну інформацію Користувача Компанія може оброблятися з такими цілями:

2.1.1. ідентифікація Користувача під час виконання Публічної оферти про продаж товарів дистанційним способом та договорів з Компанією;

2.1.2. направлення касового чека в електронному вигляді на адресу електронної пошти та/або телефон Користувача;

2.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.1.4. зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг з замовлення та доставки товарів Компанії, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

2.1.6. реклами своїх товарів та послуг;

2.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних;

2.1.8. інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

3.1. Використання Сервісів означає згоду Користувача з Політикою. У разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

3.2. Згода Користувача на надання Персональної інформації, надане їм відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять до Компанії, поширюється на всі особи, які входять до Компанії.

3.3. Згода Користувача на обробку його персональних даних діє з дня початку користування Сервісів до дня відкликання згоди, за допомогою звернення Користувача до представників Компанії (операторів) за телефоном 0972573377, 0952573377, 0932573377, або адресою e-mail. .

3.4. Користувач має право запросити перелік своїх персональних даних та/або вимагати змінити, знищити свої персональні дані, зателефонувавши за телефоном 0972573377, 0952573377, 0932573377 або за допомогою направлення Користувачем листа електронною поштою на адресу rockandrolldnem@gmail. дату народження, адресу доставки, телефон та адресу електронної пошти.

3.5. Обробка таких персональних даних, як: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; підлога; адреса доставки, телефон, адреса електронної пошти може здійснюватися оператором Компанії незалежно від отримання та/або неотримання від Користувача згоди на їх обробку, якщо зазначені персональні дані необхідні Компанії для виконання замовлення та доставки товарів Користувачеві та оцінки якості наданих послуг.

3.6. Компанія зберігає персональну інформацію Користувачів, забезпечуючи їхню конфіденційність та захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

3.7. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.7.1. передача необхідна в рамках використання Користувачем певного Сервісу або для надання послуги Користувачеві;

3.7.2. така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

3.7.3. з метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови Публічної оферти;

3.7.4. з метою доставки товарів Користувачеві за допомогою кур'єрської служби Компанії;

3.7.5. з метою збереження та проведення аналізу історії замовлень товарів Користувачем за допомогою використання операторів Компанії, які здійснюють прийом замовлень товарів за телефоном;

3.7.6. з метою здійснення операторами Компанії та іншими уповноваженими представниками Компанії вихідних опитувань та викликів на адресу Користувача з метою проведення якісного та кількісного аналізу Сервісу та наданих послуг, дослідження переваг Користувача, проведення маркетингових досліджень, проведення розіграшів призів серед Користувачів Підприємства, врегулювання конфліктних ситуацій.

3.8. Компанія має право призначити особу (оператора Компанії), відповідальну за організацію обробки персональних даних Користувачів, з метою реалізації положень цієї Політики.

3.9. Компанія має право самостійно визначати використовувані способи обробки персональних даних Користувачів (включаючи, але, не обмежуючись: автоматична звірка поштових кодів з базою кодів/індексів, автоматична перевірка написання назв вулиць/населених пунктів, сегментація бази даних за заданими критеріями).

4.; Заходи для захисту персональної інформації Користувачів

4.1. Компанія вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

4.2. Компанія забезпечує конфіденційність наданих Користувачем персональних даних, їх захист від копіювання, розповсюдження.

4.3. Компанія зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до персональних даних Користувачів, наданих Компанії; своєчасно виявляти та припиняти такі спроби.

4.4. Компанія встановлює наступні організаційні заходи для захисту персональної інформації:

4.4.1. організація режиму забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщено обладнання (сервери) для обробки та зберігання персональних даних Користувачів в інформаційній системі персональних даних, що перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення та перебування в приміщеннях осіб, які не мають права на доступ до цих приміщень;

4.4.2. забезпечення безпеки носіїв персональних даних;

4.4.3. затвердження переліку осіб, які мають право доступу до персональних даних Користувачів у межах виконання своїх службових обов'язків;

4.4.4. призначення наказом посадових осіб, відповідальних за безпеку персональних даних Користувачів в інформаційній системі персональних даних;

4.4.5. використання засобів захисту інформації, що пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам законодавства України (сертифікація) у сфері забезпечення безпеки інформації, у разі коли застосування таких засобів необхідне для нейтралізації актуальних загроз;


Вміст EN
Файл
Змінити
Вставити
Вид
Формат
Таблиця
Інструменти


4.4.6. встановлення правил доступу до персональних даних, що опрацьовуються в інформаційній системі персональних даних, а також забезпеченням реєстрації та обліку всіх дій, що здійснюються з персональними даними Користувачів в інформаційній системі персональних даних;

4.4.7. проведення профілактичної роботи з операторами Компанії щодо запобігання розголошенню ними персональних даних Користувачів;

4.4.8. ознайомлення операторів Компанії з чинними нормативами у сфері захисту персональних даних та локальними актами;

4.4.9. проведення систематичних перевірок відповідних знань операторів Компанії, що обробляють персональні дані

4.4.9. проведення систематичних перевірок відповідних знань операторів Компанії, які опрацьовують персональні дані Користувачів, та дотримання ними вимог нормативних документів щодо захисту конфіденційних відомостей;

4.4.10. забезпечення контролю за вживаними заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних Користувачів та рівня захищеності інформаційних систем персональних даних.

5. Зміна Політики конфіденційності

5.1. Компанія має право вносити зміни до цієї Політики. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Користувач зобов'язується самостійно контролювати наявність змін у цій Політиці. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на Сайті.

6. Заключні положення

6.1. Ця Політика регулюється нормами чинного законодавства України.

6.2. Усі можливі суперечки щодо цієї Політики вирішуються згідно з нормами чинного законодавства України